'Ce gamin, là' gaat over het experiment van Fernand Deligny. Over het gezamenlijke leven, in Monoblet in de Cévennes, van een groep kinderen die door specialisten als ongeneeslijk en on-opvoedbaar werden bestempeld. Wat Deligny er creëerde is geen instelling noch het tegendeel ervan. Het is gewoon een plaats waar een kind een eigen leven kan beginnen. In Monoblet leefden vanaf 1967 volwassenen nauw samen met autistische kinderen in kleine, verspreide en losjes geïntegreerde eenheden.

De film is niet zozeer een filmisch verslag van deze mini-samenleving, als wel een stil filosofisch beeldverhaal over de poëtische kijk van Deligny op de mogelijkheid om samen te leven met hen die al te gemakkelijk als onaangepast worden beschouwd. De film doet niet alleen een tegendraads pedagogisch initiatief vermoeden, maar biedt ook een kijk op de inventiviteit in het gebruiken van verschillende media zoals sociale ruimtes, kaarten, woord en film.


Introductie en nagesprek door Karel De Vos, Eduacademie.

Deze film speelt momenteel niet.