Tot op een dag de situatie ondraaglijk wordt: Jimmy bereikt een dieptepunt en het kwetsbare evenwicht van de familie wordt verbroken. De film beschrijft hoe een jonge vader het leven van alle gezinsleden overhoop gooit.

Het is mooi hoe ze uiteenlopende gevoelens in beeld brengt, gaande van angst en eenzaamheid tot liefde en humor. Dit verhaal is in het bijzonder herkenbaar voor de vele jonge mantelzorgers die al vroeg in hun leven zorg dragen voor een kwetsbare ouder, broer of zus. MEER INFO & TICKETS

 


Deze vertoning wordt georganiseerd door Similes met de steun van CERA.

De avond start met een korte getuigenis en een inleiding op de film. Hierin wordt samengevat met welke uitdagingen kinderen worden geconfronteerd wanneer een ouder psychisch lijdt, en hoe hiermee omgegaan kan worden.

Voor diegenen die het wensen is er ruimte voor indrukken en vragen vanuit de zaal. Zo krijgt iedereen extra handvaten mee om psychische problemen een plaats te geven in het leven van elke dag.

Deze film speelt momenteel niet