In de reportages tonen de jongeren zelf wat ze in hun dagelijkse leven doen, vertellen ze over wie en wat een invloed heeft op hun identiteitsontwikkeling, over de rol en de betekenis van hun gelovig zijn en over de wijze waarop ze zich verbonden voelen met hun stad en de samenleving. 

Met dit project kiest Victoria Deluxe uitdrukkelijk voor een benadering die het moslim-zijn niet problematiseert maar toont in haar grote verscheidenheid en gelaagdheid.


Victoria Deluxe zet als sociaalartistieke werking projecten op die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe vormen van zin- en betekenisgeving en op het versterken van de deelnemers.


De film bestaat uit twee delen, die afwisselend vertoond worden. In Deel 2 komen Aaron / Oumaïmae / Fatih / Belal / Nabil / Aminata / Mohammed / Hagar aan het woord. 

Meer informatie over Deel 1 vind je hier.

Deze film speelt momenteel niet.