Volgens Ingmar Bergman was Andrei Tarkovsky de grootste regisseur van zijn tijd. Die bewondering van Bergman voor Tarkovsky ging vooral uit naar zijn filmtaal. Tarkovsky weet het leven te vatten als een droom. Het was sinds Sergei Eisenstein geleden dat een regisseur de Russische cinema zo sterk op de internationale kaart kon zetten.

Tarkovsky viel op door een visionaire aanpak van tijd en ruimte en kende enige vijandigheid met Sovjetautoriteiten door de metafysische vooringenomenheid van zijn films. Een personage via lange shots en een trage montage één maken met zijn omgeving was voor Tarkovsky waar cinema om draaide. Hij maakte zeven films in een carrière van 27 jaar.

In 'Stalker' worden mensen naar een plaats genaamd The Zone geleid, waar ze hun diepste verlangens in vervulling zien gaan. Ook hier past Tarkovsky zijn handelsmerk van lange takes en een trage cameravoering toe. 'Stalker' was de laatste film die Tarkovsky afmaakte in de Sovjet Unie.

We vertonen de film op digitaal gerestaureerde filmkopij.