Geen grootse psychoanalytische theorieën, wel een bewerking vanuit een geraakt zijn. Een poging om iets in woorden te gieten van wat steeds ontglipt. In het filmatelier willen we iets belichten van het onbewuste dat doorheen een filmische ervaring kan opduiken. De vertoning start telkens om 20u00 met een korte inleiding en na de film praten we nog na.