A Ghost Story

Na zijn plotse dood bij een auto-ongeval, keert een man terug naar zijn huis in Texas... als geest. Daar moet hij toezien hoe het leven dat hij kende, en de vrouw die hij liefhad, langzaamaan vervagen.