Wij als Sphinx cinema dragen zorg voor jouw privacy en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR), een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die eventuele Persoonsgegevens achterlaat op de website, zich inschrijft voor een activiteit of een ticket aankoopt. Door het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het hieronder uiteengezette privacybeleid.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij leveren dagelijks inspanningen zodat de informatie op de website www.sphinx-cinema.be juist en up-to-date is. Ondanks die inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade bij het gebruik van informatie op deze site. 

Onze website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of verwijzen daar onrechtstreeks naar. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. 

Waarom worden Persoonsgegevens verwerkt?

Uw Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via gebruik van onze website, contactformulieren, nieuwsbrieven en activiteiten.

We gebruiken uw Persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • deelname aan onze activiteiten; (uitvoering overeenkomst)
  • uitnodigingen activiteiten; (gerechtvaardigd belang)
  • het versturen van nieuwsbrieven; (mits toestemming)

Hiervoor kunnen wij de volgende Persoonsgegevens van u vragen en verwerken: naam, voornaam, e-mail, adres, telefoonnummer, interesses, foto(‘s) en/of video(’s).

Sphinx cinema verzamelt Persoonsgegevens op volgende manieren:

Het gebruik van cookies

Voor de goede werking van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. De cookies die deze website gebruikt zijn:

  1. Functionele cookies: deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website. Ze stellen je in staat om door de website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. 
     
  2. Analytische cookies: wij maken gebruik van Google Analytics om het gedrag van gebruikers op onze website te analyseren om voorkeuren te onthouden en zo de dienst te kunnen verbeteren (wij verzamelen informatie zoals het type browser, het soort device, en het IP-adres). Deze gegevens zijn altijd anoniem.
     
  3. Social media cookies: onze website bevat elementen van social media-kanalen als Facebook, Twitter (X), e-maildiensten en Youtube. Op die manier kan u snel informatie delen met uw netwerk. Wij hebben geen invloed op hoe die partijen omspringen met gegevens. Daarvoor verwijzen we u door naar de privacyverklaring van deze derden.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garanderen wij niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.  

Registratie via ticketaankoop

Bij aankoop van een ticket registreren we uw e-mailadres. Als ticketsysteem gebruiken wij Ticketlab. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om de afhandeling van uw ticket te verzekeren en om u op de hoogte te houden van andere (film)vertoningen of nieuws waarvan wij vinden dat ze aan elkaar gerelateerd zijn (gerechtvaardigd belang). 

Registratie via expliciete toestemming 

Tijdens de ticketaankoop en via de website kan u zich inschrijven om gerichte promotionele mails en nieuwsbrieven te ontvangen. Door u te registreren, geeft u ons expliciete toestemming om u op de hoogte te houden via het door u gekozen kanaal. U kan zich te allen tijde weer uitschrijven. Dat kan onderaan de nieuwsbrief of via de contactgegevens zoals vermeld bovenaan deze privacyverklaring. 

Publieksbeelden

Tijdens de activiteit kunnen er (sfeer)foto’s genomen worden. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal binnen het kader van de opdracht, behoren aan Sphinx cinema. Wij maken soms gericht beeldmateriaal van bezoekers om te gebruiken in gedrukte of online media. Bij gerichte beelden vormen één of meerdere personen het hoofdonderwerp. Voor alle gerichte beelden wordt vooraf steeds om uw toestemming gevraagd, bijvoorbeeld door te vragen te poseren voor het beeld. Indien u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, kan u contact opnemen met ons via de contactgegevens bovenaan vermeld. Sphinx cinema zal dan de foto of het filmpje zo snel mogelijk verwijderen.

Doorgifte aan derden

Bij gedeelde ticketverkoop kan Sphinx cinema de Persoonsgegevens die verzameld worden bij de ticketaankoop voor een voorstelling van organisator x met diezelfde organisator x delen. Dit met als doel een vlot verloop van de kassa te garanderen, voor administratieve afhandeling of om u op de hoogte te houden in de toekomst (wettelijk: gerechtvaardigd belang). Organisator x verbindt zich ertoe steeds de GDPR-regelgeving te respecteren.

In elk ander geval zullen uw Persoonsgegevens niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Of wanneer wij uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

Duur van de verwerking?

Sphinx cinema bewaart Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Wat zijn uw rechten als bezoeker?

U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken conform de geldende bepalingen. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld bovenaan deze privacyverklaring. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Uw gegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor onze eigen medewerkers en eventuele externe medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de werking van onze organisatie.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden, datalekken of andere kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde Persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden en te behandelen.

Klachten en feedback

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw Persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Ook feedback is steeds welkom. U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be

Wijziging privacy statement

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie