Cracking the Frame

10 oktober 2017
"My new paintbrush is a Caterpillar", zei de New Yorkse kunstenaar Walter De Maria. Daarmee doelde hij niet op het diertje, maar op een bulldozer met rupsbanden. De Maria was vertegenwoordiger van een opmerkelijke kunststroming die eind jaren 60 kwam opzetten: Land Art. De Troublemakers - zo noemden ze zichzelf - hadden meer ruimte, meer materiaal nodig. Ze verlieten hun ateliers en brachten daarbuiten een radicale verandering in de hedendaagse kunst teweeg. Op wo. 1/11 vertonen we de documentaire 'Troublemakers - The Story of Land Art' i.h.k.v. onze reeks Cracking the Frame.
Troublemakers

Over de film ... 

'Troublemakers' is een verhaal van mensen die alles op het spel durven te zetten. De Maria, Robert Smithson en Michael Heizer wilden zich in hun creativiteit niet langer beperken tot het onbeschilderde canvas of het onbewerkte stuk steen – zij hadden meer ruimte, meer materiaal nodig. Voor het eerst toont een film een uitgebreid overzicht van die eerste jaren van experimenteren in een fascinerend landschap. Landschapsarchitectuur met een ongekende dimensie.

Meer weten?