Onder deze bedrieglijk muzikale titel schuilt een meeslepend coming-of-age drama van Hitoshi Yazaki gesitueerd tijdens het studentenoproer in het Japan van de jaren '60. De bekoorlijke jonge heldin raakt niet alleen betrokken bij radicale protestbewegingen, ook haar seksuele initiatie verloopt niet zonder slag of stoot en brengt duistere geheimen boven water.

Deze film speelt momenteel niet.