Tienduizenden mensen beginnen jaarlijks hun studies verpleegkundige. Hier verdelen ze hun tijd tussen de theoretische lessen, praktijkoefeningen en intensieve stages. Dit is bij vlagen een moeilijk parcours, met veel hoogte- en dieptepunten, waarbij de studenten enorm veel kennis opdoen, talrijke technische handelingen leren beheersen en zich voorbereiden voor een ontzettend grote verantwoordelijkheid. Deze studenten zijn het onderwerp van Nicolas Philiberts nieuwste werk: 'De chaque instant'.

Deze documentaire gaat over menselijkheid: over fragiliteit, lijden, ziekte, gewonde zielen en lichamen. Kwetsbare lichamen, die zorg en kennis behoeven. De boodschap is dan ook dat men elkaar moet helpen, dat we er, ongeacht sekse, etniciteit, of seksuele geaardheid, voor elkaar moeten zijn. Gedachtes als dit moeten we koesteren en documentaires die deze boodschappen propageren moeten we, vanzelfsprekend, gaan bekijken.

Deze film speelt momenteel niet.